Bel de wedstrijdleider of Trefpunt Scheepstra. Zie voor de telefoonnummers het menu-item 'Contact'.