Door files, slecht weer en wegwerkzaamheden kwamen twee teamauto's meer dan twintig minuten te laat maar de reeds tikkende klokken brachten het tweede niet van de wijs.

Binnen een zet of vijftien had Tom Roedema het eerste punt doordat zijn tegenstander een loper weggaf. Ale Bakker bevestigde zijn vorm door een nette remise op het tweede bord. Jan van Spijker liet zien dat-ie best wel kan schaken als hij verder dan 3 zetten vooruit rekent en toen stonden we voor 10 uur al op 2,5-0.5. Even later drukte Menno zijn punt binnen en toen waren alle ogen gericht op het bord van Geert. Met een fenomenale serie krachtzetten ving hij zijn tegenstanders koning en ontving terecht applaus voor een partij die het waard is om nader geananlyseerd te worden. Jeppe en Theo kwamen niet in hun spel en verloren aan het eind vrij kansloos, Jeppe kreeg een mooi stukoffer en koningsaanval tegen, Theo verloor de slag op de damevleugel waar zijn pionnen werden opgepeuzeld. En invaller Ed Leuw maakte een nette remise.

Jeppe Teensma 0
Ale Bakker 0.5
Ed Leuw 0.5
Tom Roedema 1
Geert Willems 1
Menno Keizer 1
Jan van Spijker 1
Theo Wolthekker 0