Wethouder Alex Wekema deed zaterdagmiddag de openingszet van het jubileumfeest van Schaakclub Roden. Namens de gemeente Noordenveld feliciteerde hij de club met haar 60e verjaardag en liet zijn gelukwensen vergezeld gaan van een gemeentelijke subsidie van 500 euro. Hij kreeg daarop uit handen van voorzitter Arend van der Burgh een exemplaar van het jubileumboek ‘Schaakclub Roden 1961-2021’ uitgereikt. Dat Wekema het schaakspel een warm hart toedraagt, bleek ook toen hij te kennen gaf een partij te willen spelen met de bijna 95-jarige Derk Holman. Tegen de meer dan 60 jaren ervaring die de nestor van de club met zich meedraagt, was de wethouder echter niet opgewassen. Derk trakteerde de hoge gast op een mooi mat.

Eindstelling Holman Wekema 14052022De wethouder nam vervolgens plaats aan de rij tafels waaraan zo’n 20 leden van de club deelnamen aan een simultaanwedstrijd. De regionale schaaksterren Geon Knol en Ivo Maris speelden ieder tegen zo’n 10 tegenstanders tegelijk. Zij liepen rondjes langs de rij met tegenstanders en deden telkens, na even kort nadenken, een zet om vervolgens naar het volgende bord te gaan. Ondanks het grote krachtsverschil konden Knol en Maris niet verhinderen dat ze een aantal remises moesten toestaan en Ward Romeijnders en oud-lid Edwin Heijs wisten zelfs van Maris te winnen.
’s Avonds reikte Ger Battjes aan de aanwezige oud-leden het jubileumboek uit dat door hem, Ruurd Kunnen en Tom Visser was geschreven. Het plechtigste deel van het jubileumfeest was de benoeming van Derk Holman tot erelid en van Ger Battjes en Tom Visser tot lid van verdienste. Zij ontvingen een oorkonde en een fraaie bokaal. Jan van Spijker, Cees Hageman en Henk van Bemmel ontvingen eervolle vermelding voor alles wat zij in een lange reeks van jaren voor Schaakclub Roden hadden gedaan.

Foto's van het feest zijn te vinden in de Fotogalerij.