Op maandag 14 september worden in het Trefpunt de eerste zetten gedaan in de competitie 2020-2021. Het bestuur heeft na een drukke zomer van protocollen bestuderen en overleggen aan de Algemene Ledenvergadering voorstellen voor veilig schaken in corona-tijd gedaan die pasten binnen alle bestaande richtlijnen. Er is uitgebreid en met passie gediscussieerd over de voors en tegens. Er zijn bedenkingen geuit en alternatieven aangedragen. En tenslotte kwam het hoge woord eruit: we willen weer schaken, we gaan het proberen.
Schaakverenigingen mochten er bij het opstellen van hun corona-protocollen vanuit gaan dat schaken een sport was en dat de spelers daarom tijdens hun partij, net als voetballers tijdens een wedstrijd, geen 1½ meter afstand behoefden te houden. Wel moesten enkele veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen zoals voldoende ventilatie in de speelzaal, 1½ meter afstand tussen de verschillende borden, loopgangen tussen de borden van 3 meter breed, na afloop van de partij wel afstand houden, niet analyseren en geen gezelligheid aan de bar. De wedstrijdleider had uitgemeten dat we door een slimme opstelling van de tafels precies in het Trefpunt passen.
Toch zat het niet iedereen lekker dat we de 1½-meter-afstand-norm niet in acht zouden houden. Er waren ook alternatieven, zoals aan de korte kanten van de tafels gaan zitten of met twee borden spelen. Het was deze zomer allemaal uitgeprobeerd en ontoereikend dan wel ondoenlijk bevonden. De spelers aan de korte kant bogen gewoon verder voorover dan gewoonlijk en in de partij met twee borden ontstond verwarring over welke zet werd gespeeld en kwam het zelfs een keer voor dat de spelers verschillende stellingen voor zich hadden.
Om toch een oplossing te vinden, had de wedstrijdleider thuis in zijn schuurtje een anticoronascherm van plexiglas in elkaar geknutseld dat je dwars over het bord tussen de spelers in kunt neerzetten. Volgens het bestuur geeft dit apparaat voldoende bescherming op minder dan 1½ meter van een mogelijke infectiebron. Het ziet er echt mooi en betrouwbaar uit. Aan de onderkant is net voldoende ruimte om de stukken te kunnen verplaatsen. Dat kan in de tijdnoodfase hilarische toestanden opleveren als stukken en misschien de hele plexiglazen stellage door de zaal vliegen, maar als je per se wilt schaken moet je daar enig ongemak voor over hebben. De meeste aanwezigen dachten dan ook dat ze met dit scherm wel zouden gaan spelen. Maar de bezwaren waren talrijk en serieus. Want ben je toch niet in overtreding als je op minder dan 1½ meter van elkaar af zit? Een goede vraag, want stel je voor dat een boa binnenkomt en boetes gaat uitdelen. Sommige leden zijn bezig een veelbelovende maatschappelijke carrière op te bouwen en willen geen kans lopen die door een illegaal potje schaken te verknallen.
De vergadering heeft in meerderheid besloten om het te gaan proberen. Als schaken in het Trefpunt onverhoopt niet veilig en volgens de corona-regels mogelijk blijkt, wijken we tijdelijk uit naar een andere locatie.
Maar …. we leven in een tijd waarin de hardste steen plotseling vloeibaar kan worden. Twee uur voor het begin van de ledenvergadering kwam bij de secretaris het bericht binnen dat het uitgangspunt dat de 1½ meter-norm niet gold voor schakers, op losse schroeven was komen te staan. Schakers zitten tijdens een partij gemiddeld 3 tot 4 uur constant tegenover elkaar. In die tijd kunnen twee voetbalwedstrijden worden gespeeld, inclusief pauze en extra tijd. Nogal lang, heeft een adviescollege op hoog niveau gedacht met als gevolg dat ze adviseerde toch 1½ meter tussen de combattanten aan te houden. Dat was een streep door de rekening. Misschien mag je dit advies naast je neerleggen. Als de KNSB het echter overneemt, en dat schijnt het geval te zijn, dan moeten wij ons eraan houden. De paniek (en verontwaardiging) bij veel schaakverenigingen in het land is groot. Is al het voorbereidende werk van de afgelopen weken tevergeefs geweest? Moeten we weer van voren af aan beginnen? Maandag weten we meer.
We zijn in elk geval weer eens bij elkaar geweest. Het was prettig na zo’n lange tijd je schaakvrienden weer te spreken. Het was bovendien een goede vergadering, waarvan de secretaris ongetwijfeld een nauwgezet en waarheidsgetrouw verslag zal schrijven. Hier mag niet onvermeld blijven dat de contributie wordt verlaagd en dat van de contributie die vorig seizoen is betaald een tientje wordt teruggegeven. No cure no pay. Aan het eind van het seizoen zal het 60-jarige jubileum worden gevierd met een herdenkingsboek en (als het een beetje kan) een feestje. Dat alles maakt het waard ook in deze schaakluwe coronatijd lid te blijven van de club.