Vorige week is de NOSBO najaarsvergadering gehouden waarop de regionale plannen voor het komend seizoen besproken zijn. Daarop is o.a. besloten het speeltempo in de externe competitie iets aan te passen, van 90 min + 30 sec/zet naar 75 minuten + 30 sec/zet.

Deelname in externe competities is de laatste jaren enorm teruggelopen, o.a. doordat steeds minder mensen er zin in hebben om een lange avond te schaken en dan diep in de nacht nog terug te moeten rijden. Voor enkele clubs speelt daarnaast een harde sluitingstijd van het gebouw een rol.  Zij steunen deze wijziging. Even een sommetje: als een partij om ca 19.45 echt begint (klok ingedrukt), er 40 zetten gespeeld worden en beide spelers de volle tijd gebruiken is de partij met deze aanpassing afgelopen om ca 23.00u.  Een 70 zetten partij om ca 23.30u en de zeldzame 100 minuten partij om 24.00u. Vóór de aanpassing zou dit allemaal een half uur langer zijn.

Anderen daarentegen vinden dit jammer omdat ze vinden dat een serieuze schaakpartij meer tijd verdient dan nu is afgesproken. Dit argument snijdt wel degelijk hout. Het ligt dit seizoen overigens wel anders omdat iedereen naast de NOSBO competitie nu ook in de KNSB zaterdagcompetitie kan meedoen waar wel meer tijd beschikbaar is.

De afvaardiging van het bestuur heeft de aanpassing gesteund die met nipte meerderheid werd aangenomen. We kennen immers de eerder besproken wensen van een ruime meerderheid m.b.t. beperking van nachtwerk (in de interne competitie) maar ook het verdriet daarover van enkelen die juist liever meer tijd hebben. Ook andere regionale bonden kiezen nu voor de doordeweekse competitie voor een vergelijkbaar tempo, vaak 100 min + 10 sec/zet. Ons eigen bestuur steunde in de eigen bestuursvergadering die we deze week gehouden hebben unaniem de door de afvaardiging gemaakte keuze op de NOSBO vergadering van de week ervoor, wij vinden het een verbetering.   Maar, we zijn allemaal ronduit ongelukkig met de gevolgde procedure. Het was voor vrijwel alle clubs een verrassing dat er op de  NOSBO vergadering over gestemd zou moeten worden, dit had eerder en beter aangekondigd moeten worden. We hadden het slechts uit een voetnoot bij een reglementsvoorstel dat we laat ontvingen moeten opmaken. We hadden dat helemaal niet gezien, waarvoor excuses. Hierdoor konden we niet zoals gebruikelijk eerst even bij jullie peilen. Nog liever hadden we dit in augustus geweten zodat we na discussie een nette democratische keuze hadden kunnen maken op onze ALV. Terugkijkend naar vorige week hadden we wellicht zelfs moeten weigeren om op dat moment überhaupt te stemmen hoewel de competitiestart dan in het honderd zou lopen, wat we ook niet wilden. Dit verdient allemaal geen schoonheidsprijs.

Het verslag van het NOSBO bestuur is hier te lezen: https://nosbo.nl/archief-senioren-overig/516-alv-besluit-tot-aanpassing-speeltempo-competitie

Nog een opmerkelijk puntje:  In het westen van het land is de belangstelling voor deelname van onderbond spelers in de KNSB zaterdagcompetitie groot. In het noorden van het land is die juist minimaal, een opmerkelijk verschil. Wij spelen zoals bekend met 2 teams in de NOSBO. Het draagvlak voor een zaterdagteam, eventueel samen met Leek, bleek immers te klein. Komende maandag gaat het beginnen, met het vooruit spelen van een paar partijen tegen Bedum in “ons” Trefpunt.