De Algemene Ledenvergadering is al op 27 augustus gehouden, maar er moet nog iets over gezegd worden.
Wat er allemaal is besproken kunt u binnenkort in de notulen nalezen. Er verandert niet veel en uw verslaggevers hebben de rest niet zo goed onthouden. Vermeldenswaard is wel dat twee nieuwe bestuursleden zijn verkozen: Mark Hoogendijk volgt Olaus Diebrink op als penningmeester en Jan Duisterwinkel wordt de nieuwe wedstrijdleider als opvolger van Ward Romeijnders. Achter de bar staat dit seizoen, en hopelijk nog veel seizoenen daarna, Anika Holman.
Wat de jeugd betreft kunnen we ons verheugen op een grote belangstelling. Al zijn er enkele jeugdleden vanwege hun drukke bestaan in het middelbaar onderwijs afgehaakt, er hebben zich al weer drie nieuwe aspirantschakers aangemeld. En wat is er leuker voor een levendige club dan kinderen het schaakspel te leren spelen?
Een hoogtepunt is altijd de uitreiking van de prijzen van het vorig seizoen. Ward kreeg (van Olaus) de kampioensbeker in handen gedrukt. Lieuwe Boskma kreeg de hoofdprijzen van de rapid- en snelschaakcompetitie. In De Krant is abusievelijk vermeld dat Ger Battjes deze prijzen had gewonnen, maar dat was een seizoen eerder.
Bijzonder eervol was de fraaie beker die Henk van Bemmel ontving van de NOSBO voor het beste resultaat in de 1e klasse. Met zo’n achtste bordspeler was het geen wonder dat Roden 1 kampioen werd.