Op zaterdagmiddag 20 mei om drie uur is het zover, de officiële opening van de Treftuin achter het monumentale gebouw van de “Scheepstraschool”. Vele genodigden maken hun opwachting waaronder: wethouder Jos Huizinga, voormalige wethouders, alle mensen die met zoveel enthousiasme meerwerken aan het tot stand komen van de “Treftuin” en leden van de schaakclub Roden waaronder ons jeugdlid Jente Eizinga.

Na getrakteerd te zijn op koffie met eigen gebakken taart gaat iedereen naar de poort van de “Treftuin” waar Gerie Kleine alle aanwezigen van harte welkom heet en wethouder Jos Huizinga uitnodigt om de opening te verrichten.
Wethouder Huizinga benadrukt in zijn korte speech het belang van persoonlijke ontmoetingen in een tijd waarin we via Facebook, Twitter en andere digitale middelen het menselijk aspect en het belang van de directe ontmoeting wel eens uit het oog dreigen te verliezen. Daarom is deze “Treftuin” een fantastisch initiatief om mensen weer direct met elkaar in contact te brengen.

Onder de feestelijke tonen van een accordeon speler verricht de wethouder de symbolische opening daad middels het doorknippen van een lint waardoor de “Treftuin” vanaf dat moment voor iedereen toegankelijk is. De stoet zet zich in beweging naar één van de attracties van de Treftuin het grote open lucht schaakbord waar de schaakstukken al op staan gesteld voor een partij van wethouder Jos Huizinga tegen ons jeugdlid Jente Eizinga. Jente heeft zich voor deze gelegenheid keurig in het pak gestoken.

Maar voor het schaakbord wordt ingewijd, verwelkomt Lieuwe Boskma als voorzitter van “Schaakclub Roden” alle aanwezigen en spreekt zijn waardering uit voor alle medewerkers die dit project mogelijk hebben gemaakt. Boskma bedankt vooral de gemeente Noordenveld voor de subsidie die is toegekend voor het aanschaffen van passende schaakstukken voor dit grote open lucht schaakspel. Hij deelt mee dat bij deze de schaakstukken worden aangeboden aan de beheersstichting van de “Treftuin” wanneer deze stichting officieel in functie is.

opening treftuinDaarna nodigt hij wethouder Jos Huizinga uit de eerste openingszet te verrichten in zijn partij tegen Jente Eizinga. Hierbij overlegt de wethouder met ons oudste lid Derk Holman bijna 90 jaar en één van de oprichters van “Schaakclub Roden”. Natuurlijk wordt Jente door enkele leden van Schaakclub Roden al snel gesteund in het vinden van sterke zetten en dit alles onder de feestelijke tonen van de accordeonist die gezellige nummers ten gehore brengt. Dit leidt er toe dat na zo'n 20 zetten de wethouder, in een voor hem veel belovende stelling, remise aan biedt hetgeen gretig wordt geaccepteerd. Het schaakspel is nu voor iedereen toegankelijk!

De receptie wordt met een hapje en drankje in stijl afgesloten.